ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ภาษา -

การศึกษา

2549ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2544ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย