นพ.นพ. ประวิทย์ สัจจพงษ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • จักษุวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2536จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2529ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย