ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นันทวิช สุคนธเวศ

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2538ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2534ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888