ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นพรัตน์ รุจิวัฒนพงศ์

ชำนาญพิเศษ : -

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2559อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา, โรงพยาบาลศิริราช ประเทศไทย
2557ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2550ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888