ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2553ศัลยศาสตร์ทรวงอก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย