ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาอายุรศาตร์โรคเลือด

ภาษา -

การศึกษา

2564อายุรศาสตร์โรคเลือด, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2562อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2558ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย