นพ.นพ. นครินทร์ อินมุตโต - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • รังสีวิทยาทั่วไป

เฉพาะทาง

  • อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2555อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว, แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
รังสีวิทยาทั่วไป, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย