ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นครินทร์ อินมุตโต

ชำนาญพิเศษ :

  • รังสีวิทยาทั่วไป

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2555อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว, แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
รังสีวิทยาทั่วไป, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888