นพ.นพ. ธเนศ ขัตติพัฒนาพงษ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2556รังสีร่วมรักษาของลำตัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2550ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย