ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ธเนศ ขัตติพัฒนาพงษ์

ชำนาญพิเศษ :

  • อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2556รังสีร่วมรักษาของลำตัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2550ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888