นพ.นพ. ธีรเจต กิตติภูมิ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ภาษา Thai, English

การศึกษา

2563อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2559ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย