นพ.นพ. ธีรฉัตร พรรณเชษฐ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์โรคเลือด

ภาษา -

การศึกษา

2564ปริญญาทางการแพทย์, อายุรศาสตร์โรคเลือด, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2560ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย