ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2551ศัลยศาสตร์ทรวงอก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2544ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย