ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ธนวัต บูรณพัฒนา

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2561อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2560ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2555ปริญญาตรี, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888