นพ.นพ. ธนยศ มูลละ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา Thai, English

การศึกษา

2552เวชศาสตร์ฟื้นฟู, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย