ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ธนยศ มูลละ

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2552เวชศาสตร์ฟื้นฟู, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888