ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2530กุมารเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2525ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย