นพ.นพ. ดิศรณ์ วสุนธราพร - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2556เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2551ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย