ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ดิศรณ์ วสุนธราพร

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2556เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2551ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888