นพ.นพ. ดนัย อินทรกำแหง - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • จิตเวชศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2553สาขาจิตเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย