ชำนาญพิเศษ:

  • วิสัญญีวิทยา

ภาษา English

การศึกษา

2560วิสัญญีวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย