ชำนาญพิเศษ:

  • จิตเวชศาสตร์

ภาษา -

การศึกษา

2559ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย