นพ.นพ. ชุติเทพ ทีฆพุฒิ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์
  • ประสาทวิทยา

ภาษา -

การศึกษา

2564ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2562อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2558ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย