ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ชัชวาลย์ เชวงชุติรัตน์

ชำนาญพิเศษ :

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2560อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2557กุมารเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2551ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888