นพ.นพ. ชัชวาลย์ เชวงชุติรัตน์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2560อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2557กุมารเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2551ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย