ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ชญาศักดิ์ วันทนียวงค์

ชำนาญพิเศษ :

  • ประสาทวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2560ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2554ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888