นพ.นพ. ฉัตรชัย คูณรังษีสมบูรณ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา Thai, English

การศึกษา

2531โสต ศอ นาสิกวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2525ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย