ชำนาญพิเศษ:

  • ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา -

การศึกษา

2562ประสาทศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย