ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. จิระพงศ์ วงศ์ฟัก

ชำนาญพิเศษ :

  • ประสาทศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : -

การศึกษา

2562ประสาทศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888