นพ.นพ. จตุชาติ ชุติพงศ์สถาพร - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษา -

การศึกษา

2562ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2555ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย