ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. กัมปนาท วังแสน

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : -

การศึกษา

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888