นพ.นพ. กฤษณ์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • วิสัญญีวิทยา

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2558อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2551วิสัญญีวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย