ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. กรกริช ข่มอาวุธ

ชำนาญพิเศษ :

  • รังสีวิทยาวินิจฉัย

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2560อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2557รังสีวิทยาวินิจฉัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2553ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888