นพ.นพ. กรกริช ข่มอาวุธ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • รังสีวิทยาวินิจฉัย

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2560อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2557รังสีวิทยาวินิจฉัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2553ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย