ทพญ.ทพญ. ศิวกร รัตนกุณฑี - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ภาษา -

การศึกษา

2562ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย