ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. ศิวกร รัตนกุณฑี

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

เฉพาะทาง : -

ภาษา : -

การศึกษา

2562ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888