ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. วารศิริ ปิฏกานนท์

ชำนาญพิเศษ :

  • ทันตกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2540ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University of the Pacific ประเทศสหรัฐอเมริกา
2538ปริญญาโท, ทันตกรรมสำหรับเด็ก, (Henry M. Goldman School of Dental Medicine)มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
2535ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ทันตกรรมจัดฟัน
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888