ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. พนารัตน์ ขอดแก้ว

ชำนาญพิเศษ :

  • ทันตกรรมประดิษฐ์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2555ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546บูรณะช่องปากและใบหน้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2544ทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ทันตกรรมทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  • ทันตกรรมประดิษฐ์

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888