ชำนาญพิเศษ:

  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ภาษา -

การศึกษา

2554ปริญญาโท, ผ่าตัดทางทันตกรรม, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2549ปริญญาทางทันตแพทย์, ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตแพทยศาสตร์) สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย