ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. ชนนาถ เกียรติขจรฤทธิ์

ชำนาญพิเศษ :

  • ทันตกรรม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2548ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตแพทยศาสตร์) สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2544ปริญญาทางทันตแพทย์, ผ่าตัดทางทันตกรรม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ทันตกรรมทั่วไป
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888