ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ดร. นพ. ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2558ปริญญาเอก, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สเตมเซลล์, มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศสหราชอาณาจักร
2554ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2550ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888