เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 พลตรี นายแพทย์ นิวัฒน์ บุญยืน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานรณรงค์การล้างมืออย่างถูกวิธีเนื่องในวัน Global Hand Washing Day 2020 ที่ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่จัดขึ้นทุกวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลร่วมรณรงค์กับผู้คนจากทั่วโลกเพื่อให้ผู้มาใช้บริการและชาวเชียงใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการ ล้างมือด้วยสบู่ 6 ขั้นตอนอย่างถูกวิธี รวมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่แผนกเวชศาสตร์ชะลอวัย ในฐานะแผนกที่มีการรับรู้ของผู้รับบริการต่อการทำความสะอาดมือสูงสุด 100% ตลอดปีที่ผ่านมา

 

ภายในงาน “BCM Hand Washing Day” ได้มีการสาธิตการล้างมือที่ถูกวิธีโดยคณะแพทย์และผู้บริหารของโรงพยาบาล โดยมี 6 ขั้นตอน คือ ล้างมือส่วนหน้าฝ่ามือ หลังมือ กำปั้น นิ้วโป้ง ปลายนิ้ว และข้อมือ หรือเรียกง่ายๆ ว่า "“ หน้า หลัง ปั้น โป้ง ปลาย ข้อ"” รวมทั้งการเต้นประกอบเพลง Corona Virus จากตัวแทนพยาบาลจากแผนกต่างๆ เพิ่มสีสันให้กับงาน ตลอดจนมีการแจกสบู่สำหรับล้างมือให้กับผู้สนใจและผู้มาใช้บริการ ณ บริเวณ โถงล็อบบี้ชั้น 1 ของโรงพยาบาลอีกด้วย

 

 

การล้างมืออย่างถูกวิธีนี้ เป็นสิ่งที่ทางโรงพยาบาลฯ ให้ความสำคัญและรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงเฉพาะในบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกแผนกซึ่งกระทำอยู่แล้วเป็นกิจวัตร แต่ยังหมายรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในความสำคัญแก่ผู้มาใช้บริการ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสอนการล้างมือแบบสัญจร เพื่อให้ความรู้แก่องค์กร ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และชุมชนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพราะไม่เพียงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการช่วยป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างสุขลักษณะที่ดีในการป้องกันโรคติดต่ออื่นๆ จึงได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ว่า การล้างมือนั้น เป็นวิธีการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพทำได้ง่ายและสิ้นเปลื้องค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 5, 6 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization :WHO)

 

อ่านเพิ่มเติม