โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมมือผนึกกำลัง 4 พันธมิตร เพื่อ "คืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่น" PM 2.5 ให้กับเด็ก ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อันได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิเวชดุสิตฯ, บริษัท ลลิตา พีพีโอ จำกัด และโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

 

 

โดยในครั้งนี้ พญ. กัณฐิกา สิงห์สี กุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้ร่วมนำทีมส่งมอบ “กล่องอากาศดี” หรือ เครื่องเติมอากาศและเครื่องฟอกอากาศแบบ DIY  เพื่อทำคลีนรูมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่อำเภอฮอดและอำเภอดอยเต่า ภายใต้โครงการ “คืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่น” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา