บริจาคโลหิต - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ . . . "บริจาคโลหิต" และในครั้งนี้โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้ร่วมทางภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ 10 สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โดยได้รับความสนใจจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ตลอดจนผู้ที่มาใช้บริการและผู้ที่สนใน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก