จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลลำพูน . . . จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Heart Attack Prevention” โดย นพ.ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดประจำโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ พร้อมด้วย นพ.ณัฐวิทย์ คหวัฒน์ธรางกูร แพทย์อายุรกรรมด้านโรคหัวใจ ประจำโรงพยาบาลลำพูน ที่จะมาร่วมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ “สถานการณ์ของโรคหัวใจในจังหวัดลำพูน”