ตรวจสุขภาพลึกระดับดีเอ็นเอ DNA - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ตรวจสุขภาพลึกระดับดีเอ็นเอ DNA Wellness Circle Premium DNA 24,999 THB

ชวนถอดรหัสไขความลับในดีเอ็นเอ (DNA) ของคุณ เพราะตัวคุณมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก

แพ็กเกจตรวจ DNA Circle Premium แบบพรีเมียม ที่คุณจะได้รับรายงานผลอย่างละเอียดที่สุดกว่า 500 รายงาน และ 20 หมวดหมู่ของโรค ตรวจเพียงครั้งเดียว สามารถใช้ได้ตลอดชีวิต เพราะ DNA ของคุณไม่มีวันเปลี่ยนแปลง!

เพราะรหัสพันธุกรรมของเราสามารถบอกอะไรได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพทั่วไป การลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย กินอาหารแบบที่เหมาะกับคุณ เรื่องความเครียด หรือการนอนหลับ เป็นต้น และยิ่งไปกว่านั้น การตรวจ DNA ยังช่วยให้รู้ถึงความเสี่ยงของโรคล่วงหน้า สามารถคัดกรองโรคทางพันธุกรรมบางชนิด และยังสามารถตรวจพบโรคในระยะเริ่มแรกได้ การตรวจ DNA จึงช่วยป้องกัน ก่อนการรักษาได้อย่างทันท่วงที

การตรวจ ทำการเก็บ DNA จากเซลล์กระพุ้งแก้ม

ผู้ตรวจควรมีอายุ 4 ปีขึ้นไป

 

 

ศูนย์สุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟู |  โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888 หรือ Call Center 1719