ฟิตหุ่น ฟิตร่างกาย 

กับ โปรแกรมออกกำลังกาย ที่ใช่คุณ

 

อยากฟิตหุ่น  ฟิตร่างกายให้แข็งแรง และปรับรูปร่างของคุณให้กระชับดูดีเหมาะสมกับตัวเอง  โปรแกรมการ ออกกำลังกาย เสริมสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะบุคคล เป็นโปรแกรม ออกกำลังกาย ที่จะช่วยให้คุณสามารถ ออกกำลังกาย ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  เพราะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้การดูแลตลอดโปรแกรม

 

โปรแกรมออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะบุคคล Smart Medical Fitness


โปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคล เป็นโปรแกรมออกกำลังกายที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับแต่ละคน  เพราะทุกคนมีข้อจำกัดในการออกกำลังกายที่แตกต่างกันออกไป เช่น มีความต้องการลดน้ำหนัก, เพิ่มน้ำหนัก, กระชับสัดส่วน, เพิ่มกล้ามเนื้อและความแข็งแรง, การฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ ที่ควรได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด เป็นต้น  

สำหรับโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคลที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่จะมีความพิเศษตรงที่เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการช่วยวางแผนและออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายร่วมกับผู้รับบริการตามข้อจำกัดที่มีของแต่ละคน  เพื่อให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู จะเป็นผู้ที่คอยให้แนะนำท่าทางที่ใช้ในการออกกำลังกายที่เหมาะสม  และให้คำปรึกษาวิธีออกกำลังกายเพื่อให้การทำงานของร่างกายแต่ละคนสามารถรับไหวและมีความปลอดภัย

 

โปรแกรมออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะบุคคลที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ต่างจากการเข้าฟิตเนสไหม?

โปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคลที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่แตกต่างจากการเข้าฟิตเนส เพราะเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหาร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม และนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและการดูแลการออกกำลังกายกับผู้เข้ารับบริการอย่างใกล้ชิดตลอดโปรแกรม  เพื่อให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย  และที่สำคัญโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล เป็นคอร์สออกกำลังกายระยะเวลา 3 เดือน (36 ครั้ง) เฉลี่ยสัปดาห์ละ 3 วัน 

 

Smart Medical Fitness 01

 

สอบถามเพิ่มเติม
โดยมีการออกกำลังกายบนบก จำนวน 2 ครั้ง และออกกำลังกายในน้ำ (Hydro Therapy) จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งการออกกำลังกายในน้ำจะช่วยลดแรงกระแทกได้ดี เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก หรือผู้ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายหลังการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เพราะแรงพยุงของน้ำจะช่วยให้มีแรงต้าน ทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง   และเพิ่มความทนทานของการเต้นหัวใจได้ด้วย

 

โปรแกรมนี้เหมาะกับใครบ้าง?

 • ผู้ที่อยากมีสุขภาพดี 
 • ผู้ที่สนใจการออกกำลังกาย 
 • ผู้ที่อยากฟื้นฟูตัวเอง 
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว
 • ผู้สูงอายุ
 • นักกีฬา หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และอยากกลับไปเล่นกีฬาได้เหมือนเดิม

 

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะบุคคล

โปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลจะถูกออกแบบโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำการประเมินก่อนเบื้องต้น และจะมีการนัดพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อคอยติดตามอาการทุก ๆ 1 เดือน ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้การดูแลตลอดโปรแกรม มีดังนี้

 1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม  กรณีที่ผู้รับบริการบางคนมีโรคประจำตัว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเข้ามาดูแลโดยการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น เจาะเลือด และตรวจดูความแข็งสมบูรณ์ของร่างกายว่ามีส่วนไหนที่จะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษหรือไม่
 2. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู  จะเป็นผู้ช่วยดูแลในเรื่องของโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลให้กับผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บขณะออกกำลังกายและช่วยให้การออกกำลังกายมีความปลอดภัยตลอดโปรแกรม
 3. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหาร  จะเป็นผู้ที่คอยให้คำแนะนำในเรื่องการทานอาหารให้กับผู้รับบริการในขณะที่เข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล  ซึ่งจะมีความรู้ในเรื่องของอาหารที่ให้พลังงาน อาหารที่เสริมสร้างความแข็งแรง และอาหารที่จะช่วยทำให้อาการเหนื่อยและล้าหลังจากการออกกำลังกายน้อยลง โดยจะแนะนำปริมาณอาหารที่ควรทานในแต่ละวัน อาหารกลุ่มไหนที่สามารถทานได้ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย 
 4. นักกายภาพบำบัด  จะคอยดูแลหลังจากที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้มีการให้คำแนะนำในการออกกำลังกายกับผู้รับบริการ  โดยผู้รับบริการจะมีนักกายภาพอยู่ด้วยตลอดโปรแกรมการออกกำลังกาย เพื่อดูแลความปลอดภัยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับท่าทางที่ใช้ในการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสม  ป้องกันการบาดเจ็บในการออกกำลังกาย

 

การเตรียมตัวก่อนเข้าโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคล

ก่อนเข้ารับบริการโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคลจะมีการนัดคุยกันก่อน ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหาร และนักกายภาพบำบัด เพื่อให้เข้าใจตรงกันและสามารถวางแผนเป็น Multidisciplinary Team เพื่อออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายร่วมกันได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • เข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายว่าเหมาะสำหรับการออกกำลังกายหรือไม่ โดยเราจะมีโปรแกรม Physical Fitness Test เพื่อตรวจเช็กความแข็งแรงของร่างกายว่าอยู่ในระดับที่เท่าไหร่และมีอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษบ้าง 
 • ตรวจ Inbody เพื่อดูปริมาณไขมัน ปริมาณน้ำ และมวลกล้ามเนื้อในร่างกาย  เพื่อตรวจดูว่า ผู้รับบริการจะต้องเพิ่มหรือลด และส่วนไหนที่จะต้องคงไว้ 

 

ระยะเวลาในการเข้ารับบริการแต่ละครั้ง

การเข้าใช้บริการ โปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคล จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง (ไม่รวมการอาบน้ำหรือเปลี่ยนเสื้อผ้า) ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการออกกำลังกายของแต่ละคนด้วย

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

โทร 052-089-888 หรือ 1719