ตรวจคัดกรองภาวะไซนัสอักเสบ

6,700 THB

รายการตรวจ

 • พบแพทย์ Physical Examination and Evaluation
 • ตรวจคัดกรองไซนัสด้วยเครื่อง CT Screening Sinus Without contrast media

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ตั้งแต่วันนี้  -  31 ธันวาคม 2567
 • รวมค่าแพทย์ค่าเวชภัณฑ์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแพ็กเกจเท่านั้น
 • การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ได้
 • ติดต่อเข้ารับบริการที่แผนก หู คอ จมูก (ชั้น 1)

รายการที่ไม่ครอบคลุม

 •  ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ (ถ้ามี) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับแพ็กเกจ
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายก่อนทำหัตถการ ภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่กำหนดตามการทำหัตถการ
 • ไม่รวมค่ายา หรือ วิตามิน (ถ้ามี)
 • กรณียกเลิกรายการตรวจ ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นรายการตรวจอื่นๆ ได้

 

 

แผนก หู คอ จมูก

โทร: 052 089 801 หรือ Call Center 1719

สาระสุขภาพ