ห้องพัก แบบพรีเมียร์ราคาพิเศษ 2566 - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่