แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์

4,000 - 18,000 THB

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์ พิเศษสำหรับคู่ว่าที่บ่าวสาวเพื่อตรวจสอบความพร้อมและความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร

รายการตรวจชุดตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์ (Basic Pre-Marriage) ผู้ชาย
(วัยเจริญพันธุ์ไม่จำกัดอายุ)
ผู้หญิง
(วัยเจริญพันธุ์ไม่จำกัดอายุ)
พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
ตรวจหาเชื้อเอชไอวี HIV Antibody
ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส VDRL
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B surface Antigen
ตรวจหมู่เลือด ABO Group
ตรวจกรุ๊ปเลือด Rh Group
ตรวจคัดกรองโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย Thalassemia Testing
ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella
ราคาแพ็กเกจ Package Price 4,000 THB  4,000 THB

 

รายการตรวจชุดตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์ (Essential Pre-Marriage) ผู้ชาย
(ไม่จำกัดอายุ)
ผู้หญิง
(อายุ 25  ปีขึ้นไป)
พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
ตรวจหาเชื้อเอชไอวี HIV Antibody
ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส VDRL
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B surface Antigen
ตรวจหมู่เลือด ABO Group
ตรวจกรุ๊ปเลือด Rh Group
ตรวจคัดกรองโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย Thalassemia Testing
ตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ Semen Analysis
ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B surface Antibody (HBsAb, Anti-HBs)
ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี HCV Antibody (Anti HCV) (Anti Hepatitis C)
ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella
ตรวจฮอร์โมนดูค่าการทำงานของรังไข่ Anti Mullerian Hormone (AMH)
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone(TSH)
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep
ตรวจเชื้อไวรัสเอชพีวี HPV DNA
ตรวจอัลตร้าซาวด์หาความผิดปกติภายในมดลูกและรังไข่ Ultrasound Pelvis
ราคาแพ็กเกจ Package Price 5,500 THB  15,000 THB

 

รายการตรวจชุดตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์ (Premium Pre-Marriage) ผู้ชาย
(ไม่จำกัดอายุ)
ผู้หญิง
(อายุ 25  ปีขึ้นไป)
พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
ตรวจหาเชื้อเอชไอวี HIV Antibody
ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส VDRL
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B surface Antigen
ตรวจหมู่เลือด ABO Group
ตรวจกรุ๊ปเลือด Rh Group
ตรวจคัดกรองโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย Thalassemia Testing
ตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ Semen Analysis
ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B surface Antibody (HBsAb, Anti-HBs)
ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี HCV Antibody (Anti HCV) (Anti Hepatitis C)
ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella
ตรวจฮอร์โมนดูค่าการทำงานของรังไข่ Anti Mullerian Hormone (AMH)
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone(TSH)
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep
ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี HPV DNA
ตรวจอัลตร้าซาวด์หาความผิดปกติภายในมดลูกและรังไข่ Ultrasound Pelvis
วิตามินบำรุงเสปิร์ม (ซิงก์) Zinc Chelated (15 Mg)
วิตามินบำรุงคุณภาพรังไข่ (คิวเท็น) Bio-Quinone Q10 (100 Mg)
กรดโฟลิก Folic Acid (5 Mg) Tablet
ราคาแพ็กเกจ Package Price 5,800 THB  18,000 THB

 

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

 • สามารถรับประทานอาหารและดื่มน้ำได้ปกติ
 • สำหรับคุณผู้ชาย
  • ควรเก็บน้ำอสุจิในขณะที่สุขภาพร่างกายปกติ ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ก่อนเข้ารับการตรวจ
  • ควรงดเว้นการหลั่งน้ำอสุจิอย่างน้อย 2 วันแต่ไม่เกิน 7 วัน หากมีการหลั่งอสุจิมาก่อนการตรวจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำอสุจิและปริมาณสเปิร์มลดน้อยลง ส่วนการงดเว้นการหลั่งนานเกินไปจะทำให้มีจำนวนอสุจิที่ไม่เคลื่อนไหวหรือตายเพิ่มขึ้น
 • สำหรับคุณผู้หญิง
  • สามารถตรวจภายในหลังมีประจำเดือนไปแล้ว 1-2 สัปดาห์
  • สำหรับผู้ที่มีปัญหาตกขาวผิดปกติ ไม่แนะนำให้สอดยาเพื่อรักษาก่อนมาตรวจภายใน เพราะจะทำให้ยาค้างอยู่ในช่องคลอด ทำให้ตรวจภายในไม่ได้
  • งดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนตรวจภายในเป็นเวลาอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง เพราะอาจส่งผลต่อการตรวจภายในได้

 

ระยะเวลา: วันนี้ -  31 ธันวาคม 2567 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ราคานี้ไม่รวมกรณีปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่น ๆ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ ได้
 • เนื่องจากเป็นราคาแพ็กเกจ เหมาจ่ายราคาพิเศษจึงไม่สามารถขอรายละเอียดย้อนหลังได้
 • แพ็กเกจนี้ซื้อแล้วไม่สามารถคืนเงินได้

แผนกสูตินรีเวช | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052-089-888 หรือ 1719