แพ็กเกจตรวจสุขภาพ สำหรับ LGBTQ+ (คุณผู้ชาย) - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ สำหรับ LGBTQ+ (คุณผู้ชาย)

5,200 THB

รายการตรวจ

 1. พบแพทย์ตรวจสุขภาพ Physical Examination
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด Complete Blood Count
 3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
 4. ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Lipid Profile
 5. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 6. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 7. ตรวจการทำงานของไต Creatinine Plus GFR
 8. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Examination
 9. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAfg
 10. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBsAfb
 11. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV
 12. ตรวจหาการติดเชื้อเอชไวรัสตับอักเสบซี Anti HIV
 13. ตรจหาการติดเชื้อซิฟิลิส (Syphilis) RPR
 14. ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งตับ AFP
 15. ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ CEA
 16. ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งตับอ่อน CA19-9
 17. ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก (สำหรับคุณผู้ชาย) PSA
 18. เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
 19. ผลการตรวจสุขภาพ Medical Report

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ตั้งแต่วันนี้  -  31 ธันวาคม 2567
 2. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 3. ไม่รวมกรณีปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทางอื่น ๆ
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ได้
 5. เนื่องจากเป็นราคาแพ็กเกจเหมาจ่ายราคาพิเศษจึงไม่สามารถขอรายละเอียดย้อนหลังได้
 6. แพ็กเกจนี้ซื้อแล้วไม่สามารถคืนเงินได้

รายการตรวจเพิ่มเติมราคาพิเศษเมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 052 089 888 หรือ Call Center 1719