วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกไตเทียม | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888 หรือ Call Center โทร.1719