แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้อาหาร

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้อาหาร (Food Allergy Skin Test)

ราคา

3,500 THB

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 2. การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 3. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดทางการตลาดอื่น ๆ ได้
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

รายการที่ไม่ครอบคลุม

 1. ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ (ถ้ามี)  ที่ไม่เกี่ยวกับการใช้แพ็กเกจ
 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย, ค่าใช้จ่ายก่อนการใช้แพ็กเกจและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่กำหนดตามการทำหัตถการ
 3. ไม่รวมยา เวชภัณฑ์ หรือ วิตามิน (ถ้ามี)

 

รายการตรวจ

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจภูมิแพ้อาหาร Food Allergy Skin Test
 3. เวชภัณฑ์ Medical Supply
 4. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service Charge
 5. รายงานผลตรวจ Medical Report

แผนกอายุรกรรม | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร 052 089 888 หรือ Call Center 1719

Line Official. @bangkokchiangmai

 

สาระสุขภาพ