Female Wellness Comprehensive Check-up (สำหรับผู้หญิง 40 ปีขึ้นไป | ไม่รวม Pap Smear & HPV)

ราคา

36,400 THB

 

 • พบแพทย์ตรวจสุขภาพ Physical Examination
 • การหาค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด Complete Blood Count
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HBAIC
 • ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Total Cholesterol
 • ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (ไขมันดี) HDL Cholesterol
 • ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (ไขมันไม่ดี) LDL Cholesterol
 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride
 • ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
 • ตรวจค่าการทำงานของไต
  • Blood Urea Nitrogen (BUN)
  • Creatinine Plus GFR
 • ตรวจการทำงานของตับ
  • SGPT
  • SGOT
  • Alkaline Phosphatate
  • Total Protein
  • Total and Direct Bilirubin
  • GGT (Gamma-GT)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBSAg
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBsAb
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV
 • ตรวจค่าความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ Carcinoembryonic (CEA)
 • ตรวจค่าความเสี่ยงมะเร็งตับ Alpha Fetoprotein (AFP)
 • ตรวจความเสี่ยงมะเร็งรังไข่ CA 125
 • ตรวจความเสี่ยงมะเร็งเต้านม CA 15-3
 • ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Examination
 • ตรวจอุจจาระ Stool Examination and Occult Blood
 • ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในเลือด H.pylori
 • ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
  • Eyes Examination
  • Mydriatic Fundus Camera
  • Mydriacyl 1% Eye-Drop (Option when necessary)
  • VA Auto Refract
  • Tonometer
 • การทดสอบสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น Initial Physical Fitness Test
 • ตรวจเอกชเรย์ปอด Chest X-ray
 • ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (EKG)
 • ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะวิ่งสายพาน Exercise Stress Test (EST)
 • อัลตราซาวนต์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
 • ตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด Ankle-Brachial Index (ABI)
 • ตรวจดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์เต้านม Mammograms with Ultrasound Breast Both-Side
 • ตรวจมวลกระดูก
 • Bone Dens Lumbar Hip
 • ตรวจระดับแคลเซียม Calciam
 • ตรวจระดับเกลือแร่ Electrolyte
 • ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D ( 25-Hydroxy Vitamin D Total)
 • ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย Inbody Composition
 • ให้คำปรึกษาโดยนักกำหนดอาหาร Nutritionist Consultation
 • ตรวจฮอร์โมน Royal Hormones
  • Luteinizing Hormone (LH) (BGH)
  • Folicle Stimulating Hormone (FSH) (BGH)
  • Estradiol (E2) BGH
  • Progesterone (BGH)
  • Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
  • Triiodothyronine Free (Free T3)
  • Thyroxine Free (Free T4)
  • Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEAS)
  • IGF1 (Insulin Like Growth Hormone Factor)
  • IGFBP3
  • Sex Hormone Binding Globulin
  • Insulin
  • Cortisol (Blood)
 • สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ Medical Report
 • คูปองอาหารว่าง Snack Box

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 • งดอาหารอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ น้ำเปล่าจิบได้เล็กน้อย
 • งดการดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 • สามารถขอรับกล่องบรรจุ สำหรับการตรวจอุจจาระได้ล่วงหน้า (หลังการเก็บอุจจาระควรนำส่งทันที หรือเก็บรักษาไว้ในที่เย็น 2-8 องศาเซลเซียส และนำส่งภายใน 4 ชั่วโมง)
 • สำหรับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) ควรงดอาหาร น้ำบุหรี่ และเครื่องดื่มคาเฟอีน ก่อนการตรวจอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
 • สำหรับการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen) หลังจากเจาะเลือด กรุณาดื่มน้ำมาก ๆ และกลั้นปัสสาวะจนกว่ารับการตรวจเสร็จ
 • หากมีโรคประจำตัว ยาประจำตัว สมุดวัคซีน หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจ หรือรายงานจากแพทย์มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัย
 • สำหรับสุภาพสตรี
  • หากกำลังตั้งครรภ์หรือสงสัยจะตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
  • ควรเข้ารับการตรวจหลังจากหมดประจำเดือนหมดแล้วอย่างน้อย 7 วัน

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคาแพ็กเกจ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
 2. ราคานี้รวมค่าแพทย์แล้ว
 3. ราคานี้ไม่รวมกรณีปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ได้
 5. ในกรณียกเลิกรายการตรวจรายการใด ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นรายการตรวจอื่นๆได้