แพ็กเกจตรวจเบาหวาน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โปรแกรมตรวจโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

5,900 - 9,900 THB

 

รายการตรวจโรคแทรกซ้อนเบาหวาน  Standard Program 5,900 THB

 1. พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
 2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเม็ดเลือดแดง(HBA1C )
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเม็ดเลือด (FBS)
 5. ตรวจการทำงานของไต(Creatinine plus GFR)
 6. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 7. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 8. ตรวจไขมันคอเรสเตอรอล (Cholesterol)
 9. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
 10. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 11. ตรวจไขมันไตรกลีซอไรด์ (Triglyceride)
 12. ตรวจปัสสาวะสมบรูณ์ (Urine Examination)
 13. ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ (Micro Albumin)
 14. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest x ray)
 15. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 16. ตรวจวัดสายตาเบื้องต้น (VA Auto Refect)
 17. ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer)
 18. ถ่ายภาพจอประสาทตาเพื่อตรวจเบาหวาน
 19. ยาหยอดตาเพื่อขยายม่านตา (ใช้ในกรณีจำเป็น)
 20. ให้คำปรึกษาเฉพาะทางด้านเบาหวาน โดยพยาบาลวิชาชีพ
 21. ให้คำปรึกษาโดยนักโภชนาการ โดยนักกำหนดอาหาร (Nutritionist consultation)
 22. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ (Medical report )

 

รายการตรวจโรคแทรกซ้อนเบาหวาน  Standard Program 9,900 THB

 1. พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
 2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเม็ดเลือดแดง(HBA1C )
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเม็ดเลือด (FBS)
 5. ตรวจการทำงานของไต(Creatinine plus GFR)
 6. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 7. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 8. ตรวจไขมันคอเรสเตอรอล (Cholesterol)
 9. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
 10. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 11. ตรวจไขมันไตรกลีซอไรด์ (Triglyceride)
 12. ตรวจปัสสาวะสมบรูณ์ (Urine Examination)
 13. ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ (Micro Albumin)
 14. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest x ray)
 15. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 16. ตรวจวัดสายตาเบื้องต้น (VA Auto Refect)
 17. ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer)
 18. ถ่ายภาพจอประสาทตาเพื่อตรวจเบาหวาน
 19. ยาหยอดตาเพื่อขยายม่านตา (ใช้ในกรณีจำเป็น)
 20. ตรวจวัดระดับแคลเซียมของผนังหลอดเลือดหัวใจ
 21. ให้คำปรึกษาเฉพาะทางด้านเบาหวาน โดยพยาบาลวิชาชีพ
 22. ให้คำปรึกษาโดยนักโภชนาการ โดยนักกำหนดอาหาร (Nutritionist consultation)
 23. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ (Medical report )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกอายุรกรรม | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888 หรือ 1719 

Line Official. @bangkokchiangmai

สาระสุขภาพ