ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV DNA และ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกสูตินรีเวช | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052-089-888 หรือ 1719

สาระสุขภาพ