เงื่อนไขและขั้นตอนการใช้ E-Coupon โครงการ BDMS Preventive Heart & Cancer Packages - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เงื่อนไขการใช้คูปอง E-Coupon

 1. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-Coupon มาแสดงเท่านั้น
 2. ในกรณีที่ไม่นำ E-Coupon มาแสดง ท่านต้องชำระตามราคาชุดตรวจ
 3. E-Coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 4. E-Coupon นี้สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 5. สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
 6. ไม่รวมค่าแพทย์ในกรณีเจาะจงเลือกแพทย์เฉพาะทาง
 7. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง 
 8. กรุณานัดหมายล่วงหน้า 3 วันก่อนเข้ารับบริการ
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อรับบริการโทร 052 089 888 หรือ Call Center โทร. 1719

วันหมดอายุ E-Coupon 

 1. E-Coupon จะมีอายุการใช้ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566
 2. หาก E-Coupon หมดอายุ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ และ E-Coupon ไม่สามารถขยายระยะเวลาในการใช้บริการหรือคืนเป็นเงินได้
 3. ชุดตรวจสุขภาพราคานี้ สามารถสั่งซื้อได้ ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ

 1. กรณีลูกค้ามีการขอยกเลิกคำสั่งซื้อหลังสิ้นสุด Health Plaza Guarantee โดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากทางโรงพยาบาล โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ 10% จากราคาสุทธิในใบเสร็จ
 2. ยอดเงินที่แสดงใบเสร็จเป็นยอดเงินที่ได้รับจากการชำระเงินจริงไม่รวมโปรโมชั่นส่วนลด

ขั้นตอนการใช้ E-Coupon

 1. หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
 2. Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
 3. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่เบอร์ 052 089 888 หรือ Call Center โทร. 1719
 4. ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน -> ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
 5. ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่