• บัตรชีววัฒนะเพอร์เฟคท์ไดมอนด์ Chivawattana Perfect Diamond Card

  มอบสิทธิประโยชน์สำหรับท่านสมาชิกคนสำคัญ ด้วยการตรวจวินิจฉัยเพื่อดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการรักษาโรค โดยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน หรือแม้ในยามฉุกเฉิน บัตรเดียวเพื่อความอบอุ่นใจสูงสุดใน การดูแลสุขภาพตลอดอายุการเป็นสมาชิก 3 ปี

 • บัตรชีววัฒนะไพรม์แพลทินัม Chivawattana Prime Platinum

  มอบสิทธิประโยชน์สำหรับท่านสมาชิกคนสำคัญ ด้วยการตรวจวินิจฉัยเพื่อดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการรักษาโรค โดยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน หรือแม้ในยามฉุกเฉิน บัตรเดียวเพื่อความอบอุ่นใจสูงสุดใน การดูแลสุขภาพตลอดอายุการเป็นสมาชิก 2 ปี

 • บัตรชีววัฒนะแวลูโกลด์ Chivawattana Value Gold

  มอบสิทธิประโยชน์สำหรับท่านสมาชิกคนสำคัญ ด้วยการตรวจวินิจฉัยเพื่อดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการรักษาโรค โดยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน หรือแม้ในยามฉุกเฉิน บัตรเดียวเพื่อความอบอุ่นใจสูงสุดในการดูแลสุขภาพ ตลอดอายุการเป็นสมาชิก 1 ปี

 • บัตรชีววัฒนะจูเนียร์ Chivawattana Junior

  เพราะการดูแลสุขภาพที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย คือรากฐานอันสำคัญสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ บัตรจูเนียร์ขอเป็นอีกหนึ่งคุณค่าใหม่ของการดำรงชีวิต เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ในการเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสม ด้วยสิทธิประโยชน์ที่คัดสรรเป็นพิเศษ บัตรเดียวเพื่อความอบอุ่นใจในการวางรากฐานสุขภาพที่ดีแก่ลูกหลาน ตลอดอายุการเป็นสมาชิก 3 ปี

สิทธิพิเศษบัตรชีววัฒนะ

สิทธิพิเศษบัตรชีววัฒนะ

Description
Perfect Diamond

Prime Platinum

Value Gold

Junior
ส่วนลดค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด (ใช้สิทธิ์ได้หลังสมัคร 7 วัน) 50% 40% 30% 40%
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด (ใช้สิทธิ์ได้หลังสมัคร 7 วัน) 15% 15% 10% 12%
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ใช้สิทธิ์ได้ทันทีหลังสมัคร) 15% 15% 10% 12%
ส่วนลดค่าวัคซีน ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดส่วนลดค่าวัคซีน ยกเว้น วัคซีนพิเศษ, วัคซีนแพคเกจ และ รายการเหมาจ่ายทุกรายการ 15% 15% 10% 12%
ส่วนลดสำหรับตรวจค้นหามะเร็งด้วยเครื่องช่วยตรวจ PE/CT Scan จากอัตราแพคเกจทุกรายการที่โรงพยาบาลกำหนด สามารถใช้บริการที่โรงพยาบาลวัฒโนสก ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) 10% 10%
ส่วนลดค่าบริการทันตกรรม ดังนี้

 • ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน/ครอบฟัน), ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมรากเทียม 5 %
 • ขูดหินปูน และปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก), ทันตกรรมเด็ก, หัตถการอุดฟัน, ทันตกรรมบดเคี้ยว, รักษารากฟัน,ค่าบริการทางทันตกรรม 10%
5-10% 5-10% 5-10% 5-10%
(Child Dental)
ส่วนลดใช้บริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือพิเศษจากอัตราปกติ ตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด 5% 5%
ส่วนลดในการสมัครสมาชิกชีววัฒนะให้กับญาติสายตรง (บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตร) หรือส่วนลดเพื่อการต่ออายุให้ตนเองทุกประเภทบัตร ตลอดอายุบัตรสมาชิก 5%
รับชุดตรวจสุขภาพฟรี (กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ) ชุดตรวจนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผูที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ใช้บริการลดเข็นนั่ง หรือ รถเข็นนอน ชุด Diamond Plus
จำนวน 3 ชุด มูลค่ารวม 63,300 บาท*
ชุด Platinum Plus
จำนวน 1 ชุด มูลค่า 14,000 บาท
วงเงินตรวจสุขภาพ มูลค่า 5,000 บาท มูลค่ารวม 19,000 บาท*
ชุด Gold Plus 1 ชุดมูลค่า 6,000 บาท*
ส่วนลดสำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะภายในวันเดียวกันตามเงื่อนไขที่ รพ.กำหนด 15%
(3 ครั้ง)
15%
(2 ครั้ง)
10%
(1 ครั้ง)
ส่วนลดห้องพักผู้ป่วยใน (เฉพาะค่าห้องจากอัตราปกติ ใช้ได้กรณีรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพเท่านั้น) 4 คืน คืนละ 2,500 บาท มูลค่ารวม 10,000 บาท* 2 คืน คืนละ 2,500 บาท มูลค่ารวม 5,000 บาท* 2 คืน คืนละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 2,000 บาท* 2 คืน คืนละ 2,500 บาท มูลค่ารวม 5,000 บาท
ส่วนลดพบแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก 6 ครั้ง ครั้งละ 250 บาท มูลค่ารวม 1,500 บาท* 2 ครั้ง ครั้งละ 250 บาท มูลค่ารวม 500 บาท* 3 ครั้ง ครั้งละ 200 บาท มูลค่ารวม 600 บาท* 5 ครั้ง ครั้งละ 200 บาท มูลค่ารวม 1,000 บาท
ส่วนลดสำหรับเรียกใช้รถพยาบาลฉุกเฉินหรือ Mobile CCU / Mobile ICU จากทั่วประเทศไทย ตามเงื่อนไขที่กำหนด 30% (6 ครั้ง) 30% (3 ครั้ง) 30% (1 ครั้ง) 30% (3 ครั้ง)
ส่วนลดตรวจหัวใจและหลอดเลือด ด้วย 256-slice CT scan ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ จากอัตราปกติ 3 ครั้ง ครั้งละ 6,500 บาท มูลค่ารวม 19,500 บาท* 2 ครั้ง ครั้งละ 6,500 บาท มูลค่ารวม 13,000 บาท* 1 ครั้ง ครั้งละ 6,500 บาท*
ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจ Exercise Stress Echo หรือ Dobutamine Stress Echo จากอัตราปกติ 2 ครั้ง มูลค่าครั้งละ 1,800 บาท มูลค่ารวม 3,600*
ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (EST) หรือ Echocardiography จากอัตราปกติ 2 ครั้ง ครั้งละ 1,200 บาท มูลค่ารวม 2,400 บาท
ส่วนลดฉีดวัคซีนจากอัตราปกติ ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด 5 ครั้ง ครั้งละ 200 บาทมูลค่ารวม 1,000 บาท
รับบริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากฟรีโดยทันตแพทย์ 3 ครั้ง ครั้งละ 400 บาทมูลค่ารวม 1,200 บาท* 1 ครั้ง มูลค่า 400 บาท* 1 ครั้ง มูลค่า 400 บาท* 3 ครั้ง ครั้งละ 400 บาท มูลค่ารวม 1,200 บาท
รับบริการขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ฟรีโดยทันตแพทย์สำหรับเด็ก 2 ครั้ง (ครั้งละ 500-1500 บาท)
ส่วนลดรายการฟอกฟันขาวด้วยระบบ Zoom whitening จากอัตราปกติ 3 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 6,000 บาท* 1 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท* 1 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท*
อัตราสมัครสมาชิกใหม่ (บาท) 40,000 14,000 5,000 4,500
อัตราต่ออายุบัตร (บาท) 39,500 13,500 4,500 4,000
อายุบัตร (ปี) 3 2 1 3

หมายเหตุ

 • (*) สามารถเปลี่ยนมือผู้ใช้ได้
 • บัตรสมาชิกนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักถาวร หรือมีใบอนุญาติทำงาน (Work permit) ในประเทศไทยเท่านั้น
 • สามารถใช้บริการบัตรชีววัฒนะได้ที่:

โรงพยาบาลที่เข้าร่วม

1. รพ. กรุงเทพ
2. รพ.หัวใจกรุงเทพ
3. รพ.วัฒโนสถ
4. รพ.เปาโลพระประแดง
5. รพ.กรุงเทพพัทยา
6. รพ.กรุงเทพระยอง
7. รพ.กรุงเทพจันทบุรี
8. รพ.กรุงเทพตราด
9. คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนลเกาะช้าง
10. รพ.กรุงเทพภูเก็ต
11. รพ.กรุงเทพสมุย
12. รพ.กรุงเทพหาดใหญ่
13. รพ.กรุงเทพราชสีมา
14. รพ.กรุงเทพปากช่อง
15. รพ.กรุงเทพหัวหิน
16. รพ.กรุงเทพอุดร
17. รพ.กรุงเทพเชียงใหม่
18. รพ.กรุงเทพขอนแก่น
19. รพ.กรุงเทพพิษณุโลก
20. รพ.สมิติเวช ไชน่าทาวน์
21. รพ.กรุงเทพสนามจันทร์
22. รพ.สมิติเวช สุขุมวิท
23. รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
24. รพ.สมิติเวช ศรีราชา
25. รพ.สมิติเวช ชลบุรี
26. รพ.สมิติเวช ธนบุรี
27. รพ.บีเอ็นเอช
28. รพ.พญาไท 1
29. รพ.พญาไท 2
30. รพ.พญาไท 3
31. รพ.พญาไท นวมินทร์
32. รพ.พญาไท ศรีราชา
33. รพ.เปาโล พหลโยธิน
34. รพ.เปาโล โชคชัย 4
35. รพ.เปาโล สมุทรปราการ

เงื่อนไขการรับบริการ

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดการใช้สิทธิประโยชน์จากคู่มือสมาชิก
 2. ส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน เฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ค่าห้องคลอด, ห้องสังเกตอาการ, ห้องทารกแรกเกิด และห้อง Economy
  • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะห้อง VIP, EXTRA และใช้บริการไม่เกิน 4 คืน สมาชิกอายุน้อยกว่า 4 ปี รับส่วนลดค่าห้อง 10% เท่านั้น ยกเว้นห้อง Etra และ VIP
  • โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกใช้สิทธ์เฉพาะค่าห้องพักที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท เท่านั้น
  • โรงพยาบาลกรุงเทพพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น ICU, CCU, PICU, ASU, NCU, NICU, ห้องคู่, ห้อง 3 เตียง, ห้อง Economy และห้องอื่นๆที่โรงพยาบาลกำหนด
  • ยกเว้นค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และอื่นๆตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ยกเว้น ค่าแพทย์, ยาพิเศษ, อุปกรณ์พิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ, Lab พิเศษ, รายส่งเสริมการขาย, รายการเหมาจ่ายทุกรายการ โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล มอบส่วนลดเฉพาะค่ายาเท่านั้น
 4. ส่วนลดพบแพทย์ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ
 5. รถพยาบาลฉุกเฉิน Mobile CCU/ Mobile ICU ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะค่ารถเท่านั้น ไม่ร่วมค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์, ค่าบริการพยาบาล, และค่าบริการอื่นๆ
 6. ทันตกรรม ยกเว้น ค่าอุปกรณ์พิเศษ เครื่องมือพิเศษ ค่าแลปทันตกรรม ค่าเวชภัณฑ์พิเศษเฉพาะรายการ และค่าทันตสุขภาพ
 7. สามารถใช้บริการเฉพาะโรงพยาบาลเครือข่ายที่มีให้บริการ
 8. สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 9. ขอสงวนสิทธ์ในการถือบัตรสมาชิกได้ไม่เกินท่านละ 2 ใบ หรืออายุบัตรไม่เกิน 6 ปี
 10. ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โทร : 052-089-899 หรือ 1719

ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์บัตรสมาชิกชีววัฒนะ


กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ วงเงินเบื้องต้น 30,000 บาท

การใช้สิทธิ์เบิกจ่าย ตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

วงเงินเบื้องต้น 30,000 บาท

  โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่  รับผู้ป่วยใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 30,000 บาท เพียงผู้ประสบภัยนำเอกสารประกอบการตั้งเบิก พ.ร.บ. มายื่นครบ ก็สามารถรับสิทธิ์ได้เลยโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถ ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ขอแนะนำให้ปฏิบัติดังนี้

 1. รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ หรือโทรแจ้งเหตุ โทร 1719 สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ตรวจสอบประกันภัยแล้วแจ้งกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ และบริษัทประกันภัยของท่านโดยทันที
  • ประกันรถ.ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.
  • ประกันรถภาคสมัครใจ (ประกันรถชั้น1,2,3)
 3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการตั้งเบิก พ.ร.บ. ให้ครบ ดังนี้
  1.  ผู้ประสบภัย
   • สำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่
   • สำเนาตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ. รถ /สำเนาสมุดจดทะเบียนรถ หรือ สัญญาซื้อขาย (กรณีรถไม่มีหมายเลขทะเบียน) /สำเนาป้ายภาษี (เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง)
   • หนังสือรับรองการเกิดเหตุ (กรณี ใช้หนังสือรับรองการเกิดเหตุภายใน 24 ชม.เฉพาะ กรมธรรม์ บริษัทกลางฯ ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้เตรียมเอกสารให้กรอกข้อมูล)
   • บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ ตัวจริง (ในใบบันทึกประจำวันจะต้องลงข้อมูลการเกิดเหตุ วัน-เวลา สถานที่ ทะเบียนรถ เลขตัวถัง ชื่อผู้ขับขี่ ชื่อผู้โดยสาร ให้ชัดเจน)

   • กรณีใช้เอกสารบันทึกประจำวัน มีดังนี้
     • เหตุที่เกิดมีคู่กรณี
     • กรมธรรม์บริษัทอื่น ที่บริษัทกลางฯ ดำเนินการแทน
     • แฉลบล้มเอง / ชนสิ่งของอื่นไม่ใช่รถ / ชนสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่น
    กรณีเอกสารผู้ประสบภัยที่ยังไม่มีบัตรประชาชน
     • สำเนาสูติบัตร หรือ ทะเบียนบ้านของเด็ก
     • สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

  2. เอกสารผู้ขับขี่
   • สำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ (บริษัทกลาง: กรณีผู้ประสบภัยไม่ใช่ผู้ขับขี่)
   • สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  3. เอกสารเจ้าของรถ (เซ็นรับรองทุกฉบับ)
   • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
   • สำเนาตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ. รถ
   • สำเนาตารางกรมธรรม์ภาคสมัครใจ (ถ้ามี)
  •  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052-089-9890

ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง  โทร. 1719  


สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรชีววัฒนะ Mega Care เริ่ม 28 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

For more information,
Please contact Bangkok Hospital Chiang Mai at +66 (0)52 089 888 or 1719.